Croeso

Mae hanes brwydr boddi Cwm Gwendraeth Fach wedi bod yn arwyddocaol o fewn hanesyddiaeth leol Cwm Gwendraeth yn ystod yr 1960 au, ond yn anffodus nid ydyw wedi cael gydnabod yn gywir o fewn hanesyddiaeth Hanes Cymru.

Ymgyrch unedig oedd brwydr Llangyndeyrn i geisio atal Corfforaeth Abertawe rhag boddi’r Cwm ar gyfer ei cyflenwad dŵr, a’r hyn sy’n eironig oedd y ffaith fod pobl yn ymwybodol o hanes dŵr o achos Tryweryn, a oedd mewn ffordd yr union yr un hanes, oni bai am y ffaith y collent y frwydr.

Y Teimlad cyntaf a gaiff rhywun wrth edrych i lawr ar gwm y Gwendraeth Fach ym mherferddion hen sir Gaerfyrddin yw syndod, a'r syndod hwnnw yn tarddu o'r ffaith fod unrhyw un wedi hyd yn oed freuddwydio am foddi'r fath fangre. (Lyn Ebenezer, Y Cymro Hydref 25ain 1983)