Wisdom of life

Monthly Archives: April 2012

Noson Caws a Gwin 28ain Ebrill 2012
Aelodau o'r Panel Gwreiddiol yn 1963

Cafodd noswaith Caws a Gwin ei gynnal ar y 28 Ebrill, 2012 a brofodd i fod yn gyflwyniad ag agoriad hynod lwyddiannus i’r dathliadau. Roedd Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn yn llawn i glywed cyflwyniad diddorol iawn a llawn gwybodaeth gan Mr Huw Williams, a oedd yn cynnwys ffilm a gynhyrchwyd yn flaenorol o ddigwyddiadau 1963. Yna fe gynhaliodd Mr Sulwyn Thomas, y cyflwynydd lleol Teledu a Radio, sesiwn holi ac ateb gyda 4 aelod o’r Pwyllgor Amddiffyn

Read more
Cyfarfod Dathlu Nesaf 31/05/2012
2011-12-02_95

Fe fydd y cyfarfod Dathlu nesaf yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Ffermwyr am 19:30 y 31ain o Fai 2012.Croeso cynnes i bawb. Diolch yn fawr.

Read more
Y Frwydyr
Y Frwydyr
Assembly of opposition from villagers, Llangendeirne square
Cynulliad ar sgwar Llangyndeyrn
Letter of support from the Bala
Llythyr o gefnogaeth o'r Bala
Letter of support from Saunders Lewis
Llythyr o gefnogaeth gan Saunders Lewis
Rhodd o £2000 gan y Cyngor Cymuned
Cyflwynwyd siec o £2000 gan y Cyngor Cymuned i'r Pwyllgor Dathlu.

Cyflwynodd Mr Tyssul Evans siec o £2000 i'r Pwyllgor Dathlu ar ran y Cyngor Cymuned yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn ar y 19eg o Ebrill 2012. Diolchodd Mr John Thomas cyd gadeirydd y Pwyllgor Dathlu am y rhodd ac am gefnogaeth arferol y Cyngor Cymuned i'r pentref. Defnyddir y rhodd i ariannu nifer o weithgareddau a digwyddiadau penodol yn ystod y flwyddyn. Gweler rhestr o'r digwyddiadau ar y wefan.

Read more
Lady Megan Lloyd George
Lady Megan Lloyd George