Wisdom of life

Monthly Archives: April 2013

Talwrn y Ddau Gwm
DSC01884

Nos Wener y 7fed o Fehefin 2013 am 7.30 y.h Yr Eagles, Llanuwchlyn Mynediad am ddim ... cyntaf i’r felin Meuryn – Y Prifardd Tudur Dylan Jones Crannog v. Cwm Gwendraeth v. Tryweryn v. Llanuwchllyn ANEIRIN KARADOG ... Y PRIFARDD IDRIS REYNOLDS ... Y PRIFARDD ELWYN EDWARDS ... DEWI PWS ... GRUFFYDD ANTUR ... HAF LLYWELYN ... MARI LISA ... a MWY O FEIRDD MWYA’R IAITH ................. DEWCH I GOFIO

Read more
Sponsored Walk 6th April 2013
Taith Gerdded 6ed Ebrill 2013
Cynhelir y Cyfarfod Nesaf yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn am 7:45 ar y 18fed o Ebrill. Croeso Cynnes i Bawb.
glan-yr-ynys-plant

Cynhelir y Cyfarfod Nesaf yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn am 7:45 ar y 18fed o Ebrill. Croeso Cynnes i Bawb.

Read more
Dilyn Ddoe – Rhaglen deledu a ddarlledwyd ar S4C yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963
Dilyn Ddoe

Dilyn Ddoe - Rhaglen deledu a ddarlledwyd ar S4C yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963

Read more
Cyfweliad Prynhawn Da – Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas
ArwynaJohnPrynhawnDa

Cyfweliad Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas ar raglen Prynhawn Da 03/04/2013

Read more
Cloi’r Clwydi – Ail Argraffiad 1983
Clo'r Clwydi

Cloi’r Clwydi – I symud o un tudalen i’r llall ewch i’r chwith neu i’r dde o’r ysgrifen a chliciwch ar y llinell lwyd. [flipbook id="book"]

Read more