Wisdom of life

Monthly Archives: October 2013

Plant Ysgol y Fro, Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys Llangyndeyrn 27ain Hydref 2013
YFro

Detholiad o blant Ysgol y Fro yn canu ar gyfer recordiad Dechrau Canu Decrau Canmol. Eglwys Llangyndeyrn 27ain Hydref 2013

Read more
Sioe Gerdd – Mewn Undod Mae Nerth
Llangyndeyrn

Sioe Gerdd - Mewn Undod Mae Nerth

Read more
Ffilm o agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr
Llangyndeyrn

Ffilm o agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr

Read more
Brithwaith Plant Llangyndeyrn yn cael ei Ddadorchuddio
ygarreg

Brithwaith Plant Llangyndeyrn yn cael ei Ddadorchuddio Diolch i Sulwyn Thomas am ei gefnogaeth ac i Arwyn, Basil, Huw a Meurig ein harwyr o'r cyfnod am ddadorchuddio'r brithwaith gyda plant yr ardal.

Read more
Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr
Dadorchuddio'r Garreg 1965

Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr Mae nifer o luniau o'r digwyddiad yn y galeri. Cliciwch ar fotwm y galeri i'w gweld. Ffilm ar y ffordd yn fuan. Diolch yn fawr i bawb am ei cefnogaeth arferol.

Read more
Cofio am y frwydr i achub cymuned rhag cael ei boddi
ygarreg

Cofio am y frwydr i achub cymuned rhag cael ei boddi Mae hanner canrif wedi mynd heibio ers i gymuned fach amaethyddol yn Sir Gaerfyrddin ennill y frwydr i stopio cynlluniau i foddi eu tiroedd er mwyn cyflenwi dŵr i Abertawe. Fe fydd y rhaglen Brwydr Llangyndeyrn ar S4C nos Sul, 20 Hydref yn adrodd hanes achub Cwm Gwendraeth Fach ym 1963 trwy gwrdd â theuluoedd y bobl a oedd wrth galon y frwydr. Cafodd yr actores Sharon Morgan ei magu yn Llandyfaelog,

Read more
Cyfle i brynu llun unigryw o’r pentref
Wrtheiwaith

Cyfle i brynu llun unigryw o'r pentref Mae llun arbennig wedi cael ei gomisiynu ar gyfer dathlu'r 50 mlynedd. Bydd modd i chi ei brynu mewn ocsiwn arbennig ar nos Wener y 25ain o Hydref.

Read more
Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae dyffryn Gwendraeth Fach yn edrych o’r awyr? Wel dyma chi…
Llangyndeyrn

Mae'r fidio yma yn rhoi cip olwg sydyn o Gwm Gwendraeth a'r  Gwendraeth Fach o'r awyr. Diolch i Gyngor Sir Gâr am ganiatâd i ddefnyddio’r ffilm.

Read more
Newyddlen Medi 2013
ygarreg

Newyddlen Medi Diolch yn fawr i Rob Thomas am awduro a chreu'r newyddlen ar gyfer Medi. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y newyddlen yn llawn. Newyddlen Medi 2013

Read more
Brwydr Llangyndeyrn – Rhaglen Ddogfen ar S4C
Brwydr Llangyndeyrn

Brwydr Llangyndeyrn - Dangosiad arbennig o raglen ddogfen sy'n nodi hanner canrif ers y frwydr Brwydr Llangyndeyrn - Rhaglen awr o hyd yn olhrain hanes y frwydr fawr yn 1963 i sicrhau na fuasai Llangyndeyrn yn cael ei foddi. Mynediad a lluniaeth am ddim. Cynta' i'r felin! Cliciwch YMA i weld y poster cyflawn

Read more