Wisdom of Life

Dathlu 50 Mlynedd

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae dyffryn Gwendraeth Fach yn edrych o’r awyr? Wel dyma chi…

Mae'r fidio yma yn rhoi cip olwg sydyn o Gwm Gwendraeth a'r  Gwendraeth Fach o'r awyr. Diolch i Gyngor Sir Gâr am ganiatâd i ddefnyddio’r ffilm.

Read more
Newyddlen Medi 2013

Newyddlen Medi Diolch yn fawr i Rob Thomas am awduro a chreu'r newyddlen ar gyfer Medi. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y newyddlen yn llawn. Newyddlen Medi 2013

Read more
Brwydr Llangyndeyrn – Rhaglen Ddogfen ar S4C

Brwydr Llangyndeyrn - Dangosiad arbennig o raglen ddogfen sy'n nodi hanner canrif ers y frwydr Brwydr Llangyndeyrn - Rhaglen awr o hyd yn olhrain hanes y frwydr fawr yn 1963 i sicrhau na fuasai Llangyndeyrn yn cael ei foddi. Mynediad a lluniaeth am ddim. Cynta' i'r felin! Cliciwch YMA i weld y poster cyflawn

Read more
Tocynnau ar Werth ar gyfer yr Wythnos Fawr

Tocynnau ar werth ar gyfer yr wythnos fawr. Os hoffech docynnau ar gyfer Nos Lun a/neu nos Fawrth cysylltwch â Menter Cwm Gwendraeth 01269 871600 Os hoffech docynnau ar gyfer nos Wener a nos Sadwrn, cysylltwch â Christopher Smith ar 01269 870615 Diolch am eich cefnogaeth

Read more
Lansiad – Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965

Cynhelir lansiad Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 nos Iau'r 24ain o Hydref yn Neuadd yr Eglwys, yn dilyn sgwrs Huw Williams â changhennau Merched y Wawr lleol (8 o’r gloch). Dyma'r gyfrol gyntaf gynhwysfawr i adrodd hanes brwydr a ddisgrifiodd Gwynfor Evans fel 'un o'r penodau disgleiriaf yn hanes diweddar Cymru'. Mae'n stori arwrol, ddramatig sy'n adrodd hanes brwydr Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach yn erbyn corfforaeth bwerus

Read more
Poster Digwyddiadau’r Wythnos Fawr

Digwyddiadau 50 Mlynedd yr Wythnos Fawr. Cliciwch ar y geiriau "Poster yr Wythnos Fawr" i weld y daflen PDF llawn. Poster yr Wythnos Fawr

Read more
Agor yr Arddangosfa – Te Parti i ddilyn

Dydd Sul 20fed Hydref 2013 am 3:00 Agor yr arddangosfa gyda Te Parti i ddilyn

Read more
Cyfarfod Pwyllgor Llawn Tafarn y Ffermwyr 20fed Mehefin 2013

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7:45 yn Nhafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn am 7:45. Croeso cynnes i bawb.

Read more
Talwrn y Ddau Gwm

Nos Wener y 7fed o Fehefin 2013 am 7.30 y.h Yr Eagles, Llanuwchlyn Mynediad am ddim ... cyntaf i’r felin Meuryn – Y Prifardd Tudur Dylan Jones Crannog v. Cwm Gwendraeth v. Tryweryn v. Llanuwchllyn ANEIRIN KARADOG ... Y PRIFARDD IDRIS REYNOLDS ... Y PRIFARDD ELWYN EDWARDS ... DEWI PWS ... GRUFFYDD ANTUR ... HAF LLYWELYN ... MARI LISA ... a MWY O FEIRDD MWYA’R IAITH ................. DEWCH I GOFIO

Read more
Cynhelir y Cyfarfod Nesaf yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn am 7:45 ar y 18fed o Ebrill. Croeso Cynnes i Bawb.

Cynhelir y Cyfarfod Nesaf yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn am 7:45 ar y 18fed o Ebrill. Croeso Cynnes i Bawb.

Read more