Wisdom of Life

Dathlu 50 Mlynedd

Dilyn Ddoe – Rhaglen deledu a ddarlledwyd ar S4C yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963

Dilyn Ddoe - Rhaglen deledu a ddarlledwyd ar S4C yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963

Read more
Cyfweliad Prynhawn Da – Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas

Cyfweliad Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas ar raglen Prynhawn Da 03/04/2013

Read more
Cloi’r Clwydi – Ail Argraffiad 1983

Cloi’r Clwydi – I symud o un tudalen i’r llall ewch i’r chwith neu i’r dde o’r ysgrifen a chliciwch ar y llinell lwyd. [flipbook id="book"]

Read more
Detholiad o luniau o’r cyfnod 1959 – 1965
Noson Peint a Phennill yn Nhafarn y Ffermwyr 26ain Ionawr 2013

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy. Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng

Read more
Cyfarfod Nesaf, 19eg Chwefror 2013, 7:45 Tafarn y Gôf, Llangyndeyrn.
Peint a Phennill

Noson yng nghwmni Mererid Hopwood - Peint a Phennill, Tafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn 26ain Ionawr 2013 am 7:30 y.h Croeso cynnes i bawb.

Read more
Atgofion o gyfnod Achub Cwm Gwendraeth Fach, 1963

Bwriadai Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach gyhoeddi llyfr atgofion o hanes y frwydr yn ystod 1963. Byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers y frwydr fawr yn ystod 2013Buasai’r awduron yn yn awyddus i glywed oddi wrth unrhyw un sydd ag atgofion neu luniau o’r cyfnod er mwyn creu llyfr atgofion cynhwysfawr o’r achlysur.Cysylltwch â Gerwyn Rhys drwy e-bost gerwyn.rhys@googlemail.comneu / â  John Thomas 07969601605 

Read more
Cyfarfod Pwyllgor Dathlu Nesaf 10fed Ionawr 2013 – 7:45 Tafarn y Ffermwyr
Y Byd ar Bedwar

Rhaglen deledu o 1983. Cyflwynydd Tweli Griffiths. Cliciwch ar y cyswllt i weld y ffilm.http://youtu.be/H4Wqim9n3IQ

Read more