Digwyddiadau

10 Events listed

20 Oct

Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr

Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr Mae nifer o luniau o'r digwyddiad yn y galeri. Cliciwch ar fotwm y galeri i'w gweld. Ffilm ar y ffordd yn fuan. Diolch Read More »

Orgnizer:

11 Oct

Cyfle i brynu llun unigryw o’r pentref

Cyfle i brynu llun unigryw o'r pentref Mae llun arbennig wedi cael ei gomisiynu ar gyfer dathlu'r 50 mlynedd. Bydd modd i chi ei brynu mewn ocsiwn arbennig Read More »

Orgnizer:

11 Oct

Brwydr Llangyndeyrn – Rhaglen Ddogfen ar S4C

Brwydr Llangyndeyrn - Dangosiad arbennig o raglen ddogfen sy'n nodi hanner canrif ers y frwydr Brwydr Llangyndeyrn - Rhaglen awr o hyd yn olhrain hanes Read More »

Orgnizer:

Friday, Oct 11, 2013 07:00 AM

24 Oct

Lansiad – Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965

Cynhelir lansiad Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 nos Iau'r 24ain o Hydref yn Neuadd yr Eglwys, yn dilyn sgwrs Huw Williams â changhennau Read More »

Orgnizer:

Thursday, Oct 24, 2013 08:00 AM

17 Sep

Poster Digwyddiadau’r Wythnos Fawr

Digwyddiadau 50 Mlynedd yr Wythnos Fawr. Cliciwch ar y geiriau "Poster yr Wythnos Fawr" i weld y daflen PDF llawn. Poster yr Wythnos Fawr Read More »

Orgnizer:

20 Oct

Agor yr Arddangosfa – Te Parti i ddilyn

Dydd Sul 20fed Hydref 2013 am 3:00 Agor yr arddangosfa gyda Te Parti i ddilyn Read More »

Orgnizer:

Sunday, Oct 20, 2013 03:00 PM

20 Jun

Cyfarfod Pwyllgor Llawn Tafarn y Ffermwyr 20fed Mehefin 2013

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7:45 yn Nhafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn am 7:45. Croeso cynnes i bawb. Read More »

Orgnizer: admin

Thursday, Jun 20, 2013 07:45 PM

07 Jun

Talwrn y Ddau Gwm

Nos Wener y 7fed o Fehefin 2013 am 7.30 y.h Yr Eagles, Llanuwchlyn Mynediad am ddim ... cyntaf i’r felin Meuryn – Y Prifardd Tudur Dylan Jones Crannog Read More »

Orgnizer: Admin

Friday, Jun 07, 2013 07:31 PM

18 Apr

Cynhelir y Cyfarfod Nesaf yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn am 7:45 ar y 18fed o Ebrill. Croeso Cynnes i Bawb.

Cynhelir y Cyfarfod Nesaf yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn am 7:45 ar y 18fed o Ebrill. Croeso Cynnes i Bawb. Read More »

Orgnizer: admin

Thursday, Apr 18, 2013 07:45 AM

06 Mar

Cyfarfod i Drafod y Daith Feicio – 6ed o Fawrth – 7:30 Tafarn y Ffermwyr

Amserlen Drafft ar gyfer taith feicio o’r  Bala i Langyndeyrn: 7-9 Mehefin 2013 Pwrpas y daith Pwrpas y daith yw cofio brwydrau a gollwyd i achub cymunedau Read More »

Orgnizer: Admin

Wednesday, Mar 06, 2013 07:30 AM