Digwyddiadau

5 Events listed

19 Feb
26 Jan

Peint a Phennill

Noson yng nghwmni Mererid Hopwood - Peint a Phennill, Tafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn 26ain Ionawr 2013 am 7:30 y.h Croeso cynnes i bawb. Read More »

Orgnizer: admin

Saturday, Jan 26, 2013 07:30 AM

19 Apr

Rhodd o £2000 gan y Cyngor Cymuned

Cyflwynodd Mr Tyssul Evans siec o £2000 i'r Pwyllgor Dathlu ar ran y Cyngor Cymuned yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn ar y 19eg o Ebrill 2012. Diolchodd Read More »

Orgnizer: admin

Thursday, Apr 19, 2012 07:30 AM

28 Apr

Launch Night Cheese and Wine – 50 years of Celebration

Cheese and Wine Evening – On the 28th of April 2012 at 7:30 Llangyndeyrn Church Hall. Presentation by Mr. Huw Williams and Mr. Arwyn Richards to raise Read More »

Orgnizer: admin

Saturday, Apr 28, 2012 07:30 AM