Wisdom of Life

Fideos

Ffilm i gefnogi’r Llansiad o’r Gryno Ddisg Mewn Undod Mae Nerth

Ffilm i  gefnogi'r Llansiad o'r Gryno Ddisg Mewn Undod Mae Nerth.

Read more
Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth

Can allan o berfformiad Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth Mewn Undod Mae Nerth, Eglwyd Cyndeyrn Hydref 2013

Read more
Darllediad Dai Tomos BBC Cymru yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963

Darllediad Dai Tomos BBC Cymru yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963. Diolch yn fawr i gwmni Telesgop am greu rhaglen ardderchog yn edrych yn ôl ar yr hanes ac ymlaen i'r dyfodol.

Read more
Dechrau Canu Dechrau Canmol yng nghwmni Alwyn Humphreys

Cymanfa Ganu yn Eglwys Sant Cynderyn, Llangynderyn ar y 27ain o Hydref 2013 i gofio'r frwydr fawr yn 1963

Read more
Plant Ysgol y Fro, Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys Llangyndeyrn 27ain Hydref 2013

Detholiad o blant Ysgol y Fro yn canu ar gyfer recordiad Dechrau Canu Decrau Canmol. Eglwys Llangyndeyrn 27ain Hydref 2013

Read more
Sioe Gerdd – Mewn Undod Mae Nerth

Sioe Gerdd - Mewn Undod Mae Nerth

Read more
Ffilm o agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr

Ffilm o agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr

Read more
Brithwaith Plant Llangyndeyrn yn cael ei Ddadorchuddio

Brithwaith Plant Llangyndeyrn yn cael ei Ddadorchuddio Diolch i Sulwyn Thomas am ei gefnogaeth ac i Arwyn, Basil, Huw a Meurig ein harwyr o'r cyfnod am ddadorchuddio'r brithwaith gyda plant yr ardal.

Read more
Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr

Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr Mae nifer o luniau o'r digwyddiad yn y galeri. Cliciwch ar fotwm y galeri i'w gweld. Ffilm ar y ffordd yn fuan. Diolch yn fawr i bawb am ei cefnogaeth arferol.

Read more
Cofio am y frwydr i achub cymuned rhag cael ei boddi

Cofio am y frwydr i achub cymuned rhag cael ei boddi Mae hanner canrif wedi mynd heibio ers i gymuned fach amaethyddol yn Sir Gaerfyrddin ennill y frwydr i stopio cynlluniau i foddi eu tiroedd er mwyn cyflenwi dŵr i Abertawe. Fe fydd y rhaglen Brwydr Llangyndeyrn ar S4C nos Sul, 20 Hydref yn adrodd hanes achub Cwm Gwendraeth Fach ym 1963 trwy gwrdd â theuluoedd y bobl a oedd wrth galon y frwydr. Cafodd yr actores Sharon Morgan ei magu yn Llandyfaelog,

Read more