Wisdom of Life

Fideos

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae dyffryn Gwendraeth Fach yn edrych o’r awyr? Wel dyma chi…

Mae'r fidio yma yn rhoi cip olwg sydyn o Gwm Gwendraeth a'r  Gwendraeth Fach o'r awyr. Diolch i Gyngor Sir Gâr am ganiatâd i ddefnyddio’r ffilm.

Read more
Dilyn Ddoe – Rhaglen deledu a ddarlledwyd ar S4C yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963

Dilyn Ddoe - Rhaglen deledu a ddarlledwyd ar S4C yn olrhain hanes y frwydr fawr yn 1963

Read more
Cyfweliad Prynhawn Da – Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas

Cyfweliad Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas ar raglen Prynhawn Da 03/04/2013

Read more
Detholiad o luniau o’r cyfnod 1959 – 1965
Noson Peint a Phennill yn Nhafarn y Ffermwyr 26ain Ionawr 2013

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy. Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng

Read more
Y Byd ar Bedwar

Rhaglen deledu o 1983. Cyflwynydd Tweli Griffiths. Cliciwch ar y cyswllt i weld y ffilm.http://youtu.be/H4Wqim9n3IQ

Read more
Noson Caws a Gwin 28ain Ebrill 2012

Cafodd noswaith Caws a Gwin ei gynnal ar y 28 Ebrill, 2012 a brofodd i fod yn gyflwyniad ag agoriad hynod lwyddiannus i’r dathliadau. Roedd Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn yn llawn i glywed cyflwyniad diddorol iawn a llawn gwybodaeth gan Mr Huw Williams, a oedd yn cynnwys ffilm a gynhyrchwyd yn flaenorol o ddigwyddiadau 1963. Yna fe gynhaliodd Mr Sulwyn Thomas, y cyflwynydd lleol Teledu a Radio, sesiwn holi ac ateb gyda 4 aelod o’r Pwyllgor Amddiffyn

Read more