Wisdom of Life

Newyddlen

Cofio am y frwydr i achub cymuned rhag cael ei boddi

Cofio am y frwydr i achub cymuned rhag cael ei boddi Mae hanner canrif wedi mynd heibio ers i gymuned fach amaethyddol yn Sir Gaerfyrddin ennill y frwydr i stopio cynlluniau i foddi eu tiroedd er mwyn cyflenwi dŵr i Abertawe. Fe fydd y rhaglen Brwydr Llangyndeyrn ar S4C nos Sul, 20 Hydref yn adrodd hanes achub Cwm Gwendraeth Fach ym 1963 trwy gwrdd â theuluoedd y bobl a oedd wrth galon y frwydr. Cafodd yr actores Sharon Morgan ei magu yn Llandyfaelog,

Read more
Cyfle i brynu llun unigryw o’r pentref

Cyfle i brynu llun unigryw o'r pentref Mae llun arbennig wedi cael ei gomisiynu ar gyfer dathlu'r 50 mlynedd. Bydd modd i chi ei brynu mewn ocsiwn arbennig ar nos Wener y 25ain o Hydref.

Read more
Newyddlen Medi 2013

Newyddlen Medi Diolch yn fawr i Rob Thomas am awduro a chreu'r newyddlen ar gyfer Medi. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y newyddlen yn llawn. Newyddlen Medi 2013

Read more
Brwydr Llangyndeyrn – Rhaglen Ddogfen ar S4C

Brwydr Llangyndeyrn - Dangosiad arbennig o raglen ddogfen sy'n nodi hanner canrif ers y frwydr Brwydr Llangyndeyrn - Rhaglen awr o hyd yn olhrain hanes y frwydr fawr yn 1963 i sicrhau na fuasai Llangyndeyrn yn cael ei foddi. Mynediad a lluniaeth am ddim. Cynta' i'r felin! Cliciwch YMA i weld y poster cyflawn

Read more
Tocynnau ar Werth ar gyfer yr Wythnos Fawr

Tocynnau ar werth ar gyfer yr wythnos fawr. Os hoffech docynnau ar gyfer Nos Lun a/neu nos Fawrth cysylltwch â Menter Cwm Gwendraeth 01269 871600 Os hoffech docynnau ar gyfer nos Wener a nos Sadwrn, cysylltwch â Christopher Smith ar 01269 870615 Diolch am eich cefnogaeth

Read more
Lansiad – Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965

Cynhelir lansiad Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 nos Iau'r 24ain o Hydref yn Neuadd yr Eglwys, yn dilyn sgwrs Huw Williams â changhennau Merched y Wawr lleol (8 o’r gloch). Dyma'r gyfrol gyntaf gynhwysfawr i adrodd hanes brwydr a ddisgrifiodd Gwynfor Evans fel 'un o'r penodau disgleiriaf yn hanes diweddar Cymru'. Mae'n stori arwrol, ddramatig sy'n adrodd hanes brwydr Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach yn erbyn corfforaeth bwerus

Read more
Poster Digwyddiadau’r Wythnos Fawr

Digwyddiadau 50 Mlynedd yr Wythnos Fawr. Cliciwch ar y geiriau "Poster yr Wythnos Fawr" i weld y daflen PDF llawn. Poster yr Wythnos Fawr

Read more
Cloi’r Clwydi – Ail Argraffiad 1983

Cloi’r Clwydi – I symud o un tudalen i’r llall ewch i’r chwith neu i’r dde o’r ysgrifen a chliciwch ar y llinell lwyd. [flipbook id="book"]

Read more
Dathliad Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach

Yn y 1950au hwyr a'r 1960au cynnar, fe ddatblygodd Corfforaeth Abertawe gynllun i greu argae a chronfa ddŵr yng Nghwm Gwendraeth Fach. Pwrpas y gronfa arfaethedig fyddai i gyflenwi dŵr i ardal Abertawe. Fe fyddai adeiladu argae wedi arwain at foddi tir ffrwythlon, sawl ty fferm a nifer o dai yn agos at, ac o fewn, bentref Llangyndeyrn, a hefyd i fyny’r afon i bentref Porthyrhyd. Yn wir, o dan y cynllun, byddai pentref Llangyndeyrn ei hun wedi

Read more
Ffarwel i 2012 a Chroeso i 2013 – Y Flwyddyn Fawr!

Mae ‘na hanner can mlynedd wedi mynd heibio bellach ers brwydr y gymuned leol i achub y pentref a Dyffryn Gwendraeth Fach rhag cael eu boddi i greu cronfa ddŵr. Mae’r dathliadau cynnar eisoes wedi dechrau ac maent wedi bod yn bleserus ac yn llwyddiannus iawn. Bydd yna ddigwyddiadau yn parhau drwy gydol y flwyddyn hon gan ddiweddu mewn uchafbwynt ym Mis Hydref 2013. Rydym yn gobeithio y bydd ein cyfres o ddathliadau yn parhau i fod yn llwyddiannus

Read more