Rhodd o £2000 gan y Cyngor Cymuned

  • admin
  • Thursday, April 19, 2012
  • SA17 5BW
Cyflwynwyd siec o £2000 gan y Cyngor Cymuned i'r Pwyllgor Dathlu.

Cyflwynodd Mr Tyssul Evans siec o £2000 i’r Pwyllgor Dathlu ar ran y Cyngor Cymuned yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn ar y 19eg o Ebrill 2012. Diolchodd Mr John Thomas cyd gadeirydd y Pwyllgor Dathlu am y rhodd ac am gefnogaeth arferol y Cyngor Cymuned i’r pentref. Defnyddir y rhodd i ariannu nifer o weithgareddau a digwyddiadau penodol yn ystod y flwyddyn. Gweler rhestr o’r digwyddiadau ar y wefan.

About Author: admin