Wisdom of life

Monthly Archives: February 2013

Meeting to Discuss the Bike Ride – 6th March at 7:30 Farmers Arms, Llangyndeyrn
Taith Feicio

Draft Itinerary for Bala to Llangyndeyrn cycle trip : 7-9 June 2013 Purpose of trip The purpose of the trip is to remember lost battles to save communities from being drowned at Llyn Celyn (Tryweryn), near Bala, Llyn Clywedog near Llanidloes, which was also drowned to supply water for England, onto Llyn Brianne, which is where the proposed Gwendraeth fach damn was eventually built, and finally of course, finish with us cycling down Cwm Gwendreath

Read more
Selection of images form the period 1959 – 1965
Clo'r Clwydi
Pints and Poems, Farmers Arms , Llangyndeyrn 26th January 2013
Mererid Hopwood

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy. Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng

Read more