Wisdom of Life

Author Archive of Admin

Unique chance to buy a landscape oil painitng of the village
Wrtheiwaith

Unique chance to buy an oil painitng of the village A special photo has been commissioned to celebrate 50 years since the attempt to drown the village in 1963. You can buy it in a special auction on Friday 25th October.

Read more
Have you ever wondered how Gwendraeth Fach valley looks from the air? Well here you are …
Llangyndeyrn

The video gives a quick glimpse of the Gwendraeth Fach and Gwendraeth Valley from the air. Thanks to Carmarthenshire County Council for their permission to use the film.

Read more
Newyddlen Medi 2013
ygarreg

Newyddlen Medi Diolch yn fawr i Rob Thomas am awduro a chreu'r newyddlen ar gyfer Medi. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y newyddlen yn llawn. Newyddlen Medi 2013

Read more
Brwydr Llangyndeyrn – Rhaglen Ddogfen ar S4C
Brwydr Llangyndeyrn

Brwydr Llangyndeyrn - Dangosiad arbennig o raglen ddogfen sy'n nodi hanner canrif ers y frwydr Brwydr Llangyndeyrn - Rhaglen awr o hyd yn olhrain hanes y frwydr fawr yn 1963 i sicrhau na fuasai Llangyndeyrn yn cael ei foddi. Mynediad a lluniaeth am ddim. Cynta' i'r felin! Cliciwch YMA i weld y poster cyflawn

Read more
Tickets For Sale for the Week Events
Dadorchuddio'r Garreg 1965

Tickets for sale for the week events. If you would wish to purchase tickets for the Monday and Tuesday night please contact Menter Cwm Gwendraeth on 01269871600  If you wish to purchase tickets for the Friday and Saturday night please contact Christopher Smith on 01269 870615 Thank you for your support

Read more
Lansiad – Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965
SefyllynyBwlchWMReesgwefan

Cynhelir lansiad Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 nos Iau'r 24ain o Hydref yn Neuadd yr Eglwys, yn dilyn sgwrs Huw Williams â changhennau Merched y Wawr lleol (8 o’r gloch). Dyma'r gyfrol gyntaf gynhwysfawr i adrodd hanes brwydr a ddisgrifiodd Gwynfor Evans fel 'un o'r penodau disgleiriaf yn hanes diweddar Cymru'. Mae'n stori arwrol, ddramatig sy'n adrodd hanes brwydr Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach yn erbyn corfforaeth bwerus

Read more
Poster of Events for the Big Week
Llangyndeyrn

Poster of Events for the Big Week Click on the words "Big Week Poster" to view the full PDF. Big Week Poster

Read more
Opening of the Exhibition – Tea Party
ygarreg

Sunday 20th October 2013 at 3:00pm Opening of Exhibition and Tea Party

Read more
Cyfarfod Pwyllgor Llawn Tafarn y Ffermwyr 20fed Mehefin 2013
Glanyrynys

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7:45 yn Nhafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn am 7:45. Croeso cynnes i bawb.

Read more
Talwrn y Ddau Gwm
DSC01884

Nos Wener y 7fed o Fehefin 2013 am 7.30 y.h Yr Eagles, Llanuwchlyn Mynediad am ddim ... cyntaf i’r felin Meuryn – Y Prifardd Tudur Dylan Jones Crannog v. Cwm Gwendraeth v. Tryweryn v. Llanuwchllyn ANEIRIN KARADOG ... Y PRIFARDD IDRIS REYNOLDS ... Y PRIFARDD ELWYN EDWARDS ... DEWI PWS ... GRUFFYDD ANTUR ... HAF LLYWELYN ... MARI LISA ... a MWY O FEIRDD MWYA’R IAITH ................. DEWCH I GOFIO

Read more