Wisdom of Life

50 Years Celebration

TV programme that was broadcasted on S4C to remember the battle of 1963

TV programme that was broadcasted on S4C to remember the battle of 1963

Read more
Lock the Gates – Translated by Lewys Rhys

Move the cursor to the left or right of the text. Click on the grey vertical column to move from one page to the other. [flipbook id="Lock the Gates"]

Read more
S4C TV Interview of Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas

S4C TV Interview of Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas. Programme - Prynhawn Da 03/04/2013

Read more
Selection of images form the period 1959 – 1965
Pints and Poems, Farmers Arms , Llangyndeyrn 26th January 2013

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy. Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng

Read more
Memories of The Llangyndeyrn and Gwendaeth Fach Valley Defence 1963

The Llangyndeyrn and Cwm Gwendraeth Fach Celebration Committee wish to publish a book of memories of the battle during 1963. The village will be celebrating 50 years in 2013. The authors would be keen to hear from anyone who has stories or images from the period in order to create a comprehensive book of memories from the occasion since 1963. If you would wish to share your memories please contact Gerwyn Rhys by email gerwyn.rhys@googlemail.com Or

Read more
Cyfarfod Pwyllgor Dathlu Nesaf 10fed Ionawr 2013 – 7:45 Tafarn y Ffermwyr
Y Byd ar Bedwar

Rhaglen deledu o 1983. Cyflwynydd Tweli Griffiths. Cliciwch ar y cyswllt i weld y ffilm.http://youtu.be/H4Wqim9n3IQ

Read more
Cheese and Wine Evening 28th April 2012

A Cheese and Wine evening was held on the 28th April 2012 which proved to be a hugely successful introduction and opening to the celebrations. The Llangyndeyrn Church Hall was full to hear a very interesting and informative presentation by Mr Huw Williams which included a previously produced film of the events of 1963.  Mr Sulwyn Thomas, the local TV and Radio presenter, then hosted a question and answer session with 4 members of the original Defence

Read more
Next meeting held in the Farmers Arms on the 31st of May at 7:30 2012. All welcome.

Next meeting held in the Farmers Arms on the 31st of May at 7:30 2012. All welcome. Thank you

Read more