Wisdom of Life

Events

Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr

Agoriad Swyddogol Yr Wythnos Fawr Mae nifer o luniau o'r digwyddiad yn y galeri. Cliciwch ar fotwm y galeri i'w gweld. Ffilm ar y ffordd yn fuan. Diolch yn fawr i bawb am ei cefnogaeth arferol.

Read more
Unique chance to buy a landscape oil painitng of the village

Unique chance to buy an oil painitng of the village A special photo has been commissioned to celebrate 50 years since the attempt to drown the village in 1963. You can buy it in a special auction on Friday 25th October.

Read more
Brwydr Llangyndeyrn – Rhaglen Ddogfen ar S4C

Brwydr Llangyndeyrn - Dangosiad arbennig o raglen ddogfen sy'n nodi hanner canrif ers y frwydr Brwydr Llangyndeyrn - Rhaglen awr o hyd yn olhrain hanes y frwydr fawr yn 1963 i sicrhau na fuasai Llangyndeyrn yn cael ei foddi. Mynediad a lluniaeth am ddim. Cynta' i'r felin! Cliciwch YMA i weld y poster cyflawn

Read more
Lansiad – Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965

Cynhelir lansiad Sefyll yn y Bwlch, Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 nos Iau'r 24ain o Hydref yn Neuadd yr Eglwys, yn dilyn sgwrs Huw Williams â changhennau Merched y Wawr lleol (8 o’r gloch). Dyma'r gyfrol gyntaf gynhwysfawr i adrodd hanes brwydr a ddisgrifiodd Gwynfor Evans fel 'un o'r penodau disgleiriaf yn hanes diweddar Cymru'. Mae'n stori arwrol, ddramatig sy'n adrodd hanes brwydr Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach yn erbyn corfforaeth bwerus

Read more
Poster of Events for the Big Week

Poster of Events for the Big Week Click on the words "Big Week Poster" to view the full PDF. Big Week Poster

Read more
Opening of the Exhibition – Tea Party

Sunday 20th October 2013 at 3:00pm Opening of Exhibition and Tea Party

Read more
Cyfarfod Pwyllgor Llawn Tafarn y Ffermwyr 20fed Mehefin 2013

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7:45 yn Nhafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn am 7:45. Croeso cynnes i bawb.

Read more
Talwrn y Ddau Gwm

Nos Wener y 7fed o Fehefin 2013 am 7.30 y.h Yr Eagles, Llanuwchlyn Mynediad am ddim ... cyntaf i’r felin Meuryn – Y Prifardd Tudur Dylan Jones Crannog v. Cwm Gwendraeth v. Tryweryn v. Llanuwchllyn ANEIRIN KARADOG ... Y PRIFARDD IDRIS REYNOLDS ... Y PRIFARDD ELWYN EDWARDS ... DEWI PWS ... GRUFFYDD ANTUR ... HAF LLYWELYN ... MARI LISA ... a MWY O FEIRDD MWYA’R IAITH ................. DEWCH I GOFIO

Read more
Next Meeting will be held in the Smiths Arms at 7:45 on the 18th of April. A Warm Welcome to All.

Next Meeting will be held in the Smiths Arms at 7:45 on the 18th of April. A Warm Welcome to All.

Read more
Meeting to Discuss the Bike Ride – 6th March at 7:30 Farmers Arms, Llangyndeyrn

Draft Itinerary for Bala to Llangyndeyrn cycle trip : 7-9 June 2013 Purpose of trip The purpose of the trip is to remember lost battles to save communities from being drowned at Llyn Celyn (Tryweryn), near Bala, Llyn Clywedog near Llanidloes, which was also drowned to supply water for England, onto Llyn Brianne, which is where the proposed Gwendraeth fach damn was eventually built, and finally of course, finish with us cycling down Cwm Gwendreath

Read more