Wisdom of Life

Videos

Have you ever wondered how Gwendraeth Fach valley looks from the air? Well here you are …

The video gives a quick glimpse of the Gwendraeth Fach and Gwendraeth Valley from the air. Thanks to Carmarthenshire County Council for their permission to use the film.

Read more
TV programme that was broadcasted on S4C to remember the battle of 1963

TV programme that was broadcasted on S4C to remember the battle of 1963

Read more
S4C TV Interview of Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas

S4C TV Interview of Mr Arwyn Richards a Mr John Thomas. Programme - Prynhawn Da 03/04/2013

Read more
Selection of images form the period 1959 – 1965
Pints and Poems, Farmers Arms , Llangyndeyrn 26th January 2013

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy. Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng

Read more
Y Byd ar Bedwar

Rhaglen deledu o 1983. Cyflwynydd Tweli Griffiths. Cliciwch ar y cyswllt i weld y ffilm.http://youtu.be/H4Wqim9n3IQ

Read more
Cheese and Wine Evening 28th April 2012

A Cheese and Wine evening was held on the 28th April 2012 which proved to be a hugely successful introduction and opening to the celebrations. The Llangyndeyrn Church Hall was full to hear a very interesting and informative presentation by Mr Huw Williams which included a previously produced film of the events of 1963.  Mr Sulwyn Thomas, the local TV and Radio presenter, then hosted a question and answer session with 4 members of the original Defence

Read more