Dechrau Canu Dechrau Canmol yng nghwmni Alwyn Humphreys

Cymanfa Ganu yn Eglwys Sant Cynderyn, Llangynderyn ar y 27ain o Hydref 2013 i gofio’r frwydr fawr yn 1963

About Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>