Noson Peint a Phennill yn Nhafarn y Ffermwyr 26ain Ionawr 2013

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy.

Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng nghwmni dau o aelodau Bromas. Diolch i’r holl gyfranwyr am roi o’i amser am ddim ac am ddiddanu’r gynulleidfa.

Cafwyd ocsiwn ar y noson lle’r oedd cyfle i bidiwr llwyddiannus ddewis un allan o dair cerdd a gafodd eu creu’n arbennig ar gyfer yr achlysur. Fe fydd y ddwy gerdd arall yn cael ei gwerthu yn yr ocsiwn fawr yn yr Hydref. Crwydriad Crwbin oedd gyda’r bid buddugol. Codwyd £210 o bunnoedd o’r ocsiwn. Diolch yn fawr iawn i’r Crwydriaid am eu cyfraniad gwerthfawr. Edrychwn ymlaen i weld eich dewis doeth! Diolch i’r beirdd am ei cyfanweithiau.

Codwyd £600 mewn noswaith lwyddiannus a fydd yn cynorthwyo’r ymdrechion codi arian tuag at y dathliadau. Gweler fidio o’r noson ar ein gwefan.

Diolch yn fawr i bawb am ei cefnogaeth arferol.

About Author: admin

1 Comment

  • Dafydd Jones

    Feb 07, 2013

    Reply

    Flin i mi golli'r nosweth - roeddem yn sgio yn Ffrainc ar y pryd. Diolch o galon i bwy bynnag a wnaeth y fideo, roedd ei gwylio yn bleser o'r cychwyn i'r diwedd. Cofion gorau Dafydd

Leave a Reply to Dafydd Jones Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>