Wisdom of Life

Ffarwel i 2012 a Chroeso i 2013 – Y Flwyddyn Fawr!

Newyddlen Mehefin 2012

Mae ‘na hanner can mlynedd wedi mynd heibio bellach ers brwydr y gymuned leol i achub y pentref a Dyffryn Gwendraeth Fach rhag cael eu boddi i greu cronfa ddŵr. Mae’r dathliadau cynnar eisoes wedi dechrau ac maent wedi bod yn bleserus ac yn llwyddiannus iawn. Bydd yna ddigwyddiadau yn parhau drwy gydol y flwyddyn hon gan ddiweddu mewn uchafbwynt ym Mis Hydref 2013. Rydym yn gobeithio y bydd ein cyfres o ddathliadau yn parhau i fod yn llwyddiannus iawn ac yn dal i dderbyn cefnogaeth dda gan y gymuned leol a thros Gymru gyfan.

Mae’n amser da felly i edrych nôl ar y llwyddiannau a gyflawnwyd eisoes ym 2012 a disgwyl ymlaen at y gyfres o ddigwyddiadau sydd i’w cynnal ym 2013 sy’n arwain at yr wythnos fawr o ddathliadau ym Mis Hydref eleni.

About Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>