Wisdom of Life

Tag archive of 1963

Cyfarfod Nesaf, 19eg Chwefror 2013, 7:45 Tafarn y Gôf, Llangyndeyrn.
Cloi'r Clwydi
Ffarwel i 2012 a Chroeso i 2013 – Y Flwyddyn Fawr!
Newyddlen Mehefin 2012

Mae ‘na hanner can mlynedd wedi mynd heibio bellach ers brwydr y gymuned leol i achub y pentref a Dyffryn Gwendraeth Fach rhag cael eu boddi i greu cronfa ddŵr. Mae’r dathliadau cynnar eisoes wedi dechrau ac maent wedi bod yn bleserus ac yn llwyddiannus iawn. Bydd yna ddigwyddiadau yn parhau drwy gydol y flwyddyn hon gan ddiweddu mewn uchafbwynt ym Mis Hydref 2013. Rydym yn gobeithio y bydd ein cyfres o ddathliadau yn parhau i fod yn llwyddiannus

Read more
Y Byd ar Bedwar
Glanyrynys

Rhaglen deledu o 1983. Cyflwynydd Tweli Griffiths. Cliciwch ar y cyswllt i weld y ffilm.http://youtu.be/H4Wqim9n3IQ

Read more
Noson Caws a Gwin 28ain Ebrill 2012
Aelodau o'r Panel Gwreiddiol yn 1963

Cafodd noswaith Caws a Gwin ei gynnal ar y 28 Ebrill, 2012 a brofodd i fod yn gyflwyniad ag agoriad hynod lwyddiannus i’r dathliadau. Roedd Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn yn llawn i glywed cyflwyniad diddorol iawn a llawn gwybodaeth gan Mr Huw Williams, a oedd yn cynnwys ffilm a gynhyrchwyd yn flaenorol o ddigwyddiadau 1963. Yna fe gynhaliodd Mr Sulwyn Thomas, y cyflwynydd lleol Teledu a Radio, sesiwn holi ac ateb gyda 4 aelod o’r Pwyllgor Amddiffyn

Read more