Wisdom of Life

Tag archive of 2000

Ffarwel i 2012 a Chroeso i 2013 – Y Flwyddyn Fawr!
Newyddlen Mehefin 2012

Mae ‘na hanner can mlynedd wedi mynd heibio bellach ers brwydr y gymuned leol i achub y pentref a Dyffryn Gwendraeth Fach rhag cael eu boddi i greu cronfa ddŵr. Mae’r dathliadau cynnar eisoes wedi dechrau ac maent wedi bod yn bleserus ac yn llwyddiannus iawn. Bydd yna ddigwyddiadau yn parhau drwy gydol y flwyddyn hon gan ddiweddu mewn uchafbwynt ym Mis Hydref 2013. Rydym yn gobeithio y bydd ein cyfres o ddathliadau yn parhau i fod yn llwyddiannus

Read more
Rhodd o £2000 gan y Cyngor Cymuned
Cyflwynwyd siec o £2000 gan y Cyngor Cymuned i'r Pwyllgor Dathlu.

Cyflwynodd Mr Tyssul Evans siec o £2000 i'r Pwyllgor Dathlu ar ran y Cyngor Cymuned yn Nhafarn y Gof, Llangyndeyrn ar y 19eg o Ebrill 2012. Diolchodd Mr John Thomas cyd gadeirydd y Pwyllgor Dathlu am y rhodd ac am gefnogaeth arferol y Cyngor Cymuned i'r pentref. Defnyddir y rhodd i ariannu nifer o weithgareddau a digwyddiadau penodol yn ystod y flwyddyn. Gweler rhestr o'r digwyddiadau ar y wefan.

Read more