Wisdom of Life

Tag archive of mewn undod mae nerth

Ffilm i gefnogi’r Llansiad o’r Gryno Ddisg Mewn Undod Mae Nerth
Ein Brwydyr Ni Yw HI Heddiw

Ffilm i  gefnogi'r Llansiad o'r Gryno Ddisg Mewn Undod Mae Nerth.

Read more
Dathliad Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach
Eglwys-Llangyndeyrn

Yn y 1950au hwyr a'r 1960au cynnar, fe ddatblygodd Corfforaeth Abertawe gynllun i greu argae a chronfa ddŵr yng Nghwm Gwendraeth Fach. Pwrpas y gronfa arfaethedig fyddai i gyflenwi dŵr i ardal Abertawe. Fe fyddai adeiladu argae wedi arwain at foddi tir ffrwythlon, sawl ty fferm a nifer o dai yn agos at, ac o fewn, bentref Llangyndeyrn, a hefyd i fyny’r afon i bentref Porthyrhyd. Yn wir, o dan y cynllun, byddai pentref Llangyndeyrn ei hun wedi

Read more